Công trình: Nhà xưởng sản xuất COSONIC – Vĩnh Phúc.

Công trình: Nhà xưởng sản xuất COSONIC – Vĩnh Phúc.