Công trình: Xây lắp showroom ô tô Nissan Vĩnh Phúc

Công trình: Xây lắp showroom ô tô Nissan Vĩnh Phúc

Tên dự án: Xây lắp showroom ô tô Nissan Vĩnh Phúc

Địa điểm xây dựng: Vĩnh Phúc 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại, cơ khí & xây dựng Đức Phát