DỰ ÁN CÔNG TY CP HỒ TOẢN

DỰ ÁN CÔNG TY CP HỒ TOẢN

Tên Dự án: Trang trại Bò sữa kỹ thuật cao 

Đia điểm thi công:  Tỉnh Tuyên Quang

Ngân sách: 11 tỷ đồng