DỰ ÁN VICTORY

DỰ ÁN VICTORY

Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M.

Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai.

Quy mô :  3600 m2