DỰ ÁN CÔNG TY TNHH JMT

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH JMT

Tên dự án:

Nhà xưởng K70 x L130 M. 

Địa điểm XD: 

KCN Quế Võ 2 – Bắc Ninh.

Quy mô : 

9100 m2