DỰ ÁN CÔNG TY TNHH MINH DŨNG

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH MINH DŨNG

Tên dự án : Tòa nhà văn phòng 5 tầng - Công ty Minh Dũng 

Địa điểm XD: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.