DỰ ÁN CÔNG TY UNION

DỰ ÁN CÔNG TY UNION

Tên dự án :

Nhà xưởng K35.1 x L150 M.

Địa điểm xây dựng:

Bình Xuyên,Vĩnh Phúc

Quy mô

5265 m2