DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT QUẠT THÔNG GIÓ, ỐNG GIÓ, CỬA GIÓ, VAN GIÓ.

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT QUẠT THÔNG GIÓ, ỐNG GIÓ, CỬA GIÓ, VAN GIÓ.

Tên dự án: 

Gia công Kết cấu thép, xây dựng. Thuộc dự án nhà máy sản xuất quạt thông gió, ống gió, cửa gió, van gió.

 

Địa điểm xây dựng: 

Khu Công Nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

 Quy mô:

- Tổng DTMB: 10.007m2

- Tổng DTXD: 5.932m2

Giá trị hợp đồng:

16 tỷ đông