Thay đổi để dẫn đầu

Lễ khổi công Công trình Vinasun - KCN Bình Xuyên

Ngày 26 tháng 03 năm 2018 vừa qua Công ty Đức Phát đã cùng công ty Vinasun khởi công dự án nhà xưởng sản xuất của công ty Vinasun tại KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Với kinh nghiệm hơn 12 năm. Đức Phát đã nhận được sự tin tưởng của các đối tác để thi công công trình quan trọng.

Cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng.

Một khởi đầu ở hiện tại cho mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai.