Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

 Đức Phát Steel có đội ngũ và phần mềm chuyên dụng, chuyên tư vấn, thiết kế các công trình Kết cấu thép (Nhà thép tiền chế, nhà kho, nhà xưởng công nghiệp, Nhà xưởng nhiều tầng)… cần không gian rộng, bước cột lớn, … theo từng điều kiện, nhu cầu phù hợp công năng sử dụng với các giải pháp hợp lý, chi phí tối ưu.