Sản xuất

Sản xuất

Đức Phát Steel có 02 nhà xưởng với hơn 100 CBCN được đào tạo chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cùng hệ thống trang thiết bị, dây truyền tự động, phương tiện chuyên ngành phục vụ sản xuất Nhà thép tiền chế, Kết cấu nhà xưởng nhiều tầng, Kết cấu thép ống tổ hợp, … đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật,tiến độ và chi phí được giảm đáng kể