Chứng chỉ & Giải thưởng

Một trong những giá trị cốt lõi của DPC là không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Chính nỗ lực mạnh mẽ này đã giúp DPC giành đươc sự công nhận và các giải thưởng uy tín, chứng nhận. DPC cũng đã chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. 
 

  

0.01270 sec| 633.156 kb