TRANG TRẠI BÒ SỮA KỸ THUẬT CAO HỒ TOẢN

Thông tin dự án
Tên dự án: TRANG TRẠI BÒ SỮA KỸ THUẬT CAO HỒ TOẢN
Địa điểm: Tuyên Quang
Video
Chi tiết dự án

Trang trại Bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản


Tên dự án: Trang trại Bò sữa kỹ thuật cao 
Đia điểm thi công:  Tỉnh Tuyên Quang
Ngân sách: 11 tỷ đồng

0.01210 sec| 654.469 kb