DỰ ÁN CÔNG TY CP AN VIỆT

DỰ ÁN CÔNG TY CP AN VIỆT

Tên dự án:

Nhà máy Kho lạnh.

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Hưng Yên.

Quy mô

14 670 m2