DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU

Tên dự án: Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu

Địa điểm xây dựng: KCN Bá Thiện II, xã Thiện kế, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy mô: Gồm 3 khu nhà máy với tổng diện tích 10.000m2