DỰ ÁN WOODLAND - TUYÊN QUANG

DỰ ÁN WOODLAND - TUYÊN QUANG

Là công trình trọng điểm của Thành Phố Tuyên Quang. Đức Phát đã Thi công, lắp dựng trong thời gian 3 tháng và đưa công trình vào sử dụng với mức độ an toàn cao nhất.